ROJ ČEBEL

Pogled na roj čebel lahko nekatere ljudi zelo vznemiri, vendar je potrebno vedeti, da je rojenje čebel zelo naraven in prečudovit del življenja medonosnih čebel. Če kje opazite roj čebel me prosim pokličite, da ga varno in brezplačno odstranim.

ZAKAJ ČEBELE ROJIJO

Tako kot mi tudi čebele potrebujejo prostor za življenje. Čebele potrebujejo prostor za zaleganje, za shranjevanje medu, cvetnega prahu… Spomladi in poleti se čebelja družina dramatično razširi, tako po številu čebel, kot po potrebnem prostoru z shranjevanje čebeljih pridelkov. Ko začne zmanjkovati prostora v panju, je njihova rešitev rojenju.

Obstaja pa še en pomembnejši razlog zakaj čebele rojijo, kot pa samo potreba po novem prostoru. Rojenje je v bistvu njihovo razmnoževanje. V splošnem pod izrazom razmnoževanje čebel razumemo izleganje jajčec matice, vendar pa se tako razmnožujejo le na stopnji posamezne čebele. Pri rojenju pa iz ene družine čebel nastaneta dve družini, zato gre tu za razmnoževanje na stopnji čebeljih družin, kar pa je še bolj pomembno za preživetje medonosne čebele.

ROJENJE

Ko čebelji družini začne zmanjkovati prostora, se čebele odločijo, da bodo rojile, zato začnejo graditi nastavke matičnikov. Matice takoj še ne začnejo odlagati jajčec v nastavke matičnikov ampak jih odložijo takoj, ko je rojenje neizbežno. S tem se matica začne pripravljat, da bo zapustila panj, ob enem pa izleže jajčece za nastanek nove matice. Iz jajčeca se izvali ličinka in po nekaj dneh čebele delavke zaprejo matičnik ter ličinka se pretvori v bubo. Nekaj dni pred izvalitvijo nove matice, stara matica roji s približno polovico čebel te družine. To pomeni da stara matica zapusti panj s približno polovico čebel iz tega panja z namenom, da si najdejo nov dom.

ROJ V NARAVI

Zaradi pršice varoje, ki napada čebele, čebelja družina v naravi žal ne preživi niti ene sezone. Zato je še toliko pomembnejše, da se roj ulovi in očisti pršice varoje ter se ga nato vseli v panj, kjer se stalno nadzoruje in zatira varojo.

KONTAKT

TELEFON: 031 817 038