ZAKAJ ČEBELE ROJIJO

Tako kot mi tudi čebele potrebujejo prostor za življenje. Čebele potrebujejo prostor za zaleganje, za shranjevanje medu, cvetnega prahu… Spomladi in poleti se čebelja družina dramatično razširi, tako po številu čebel, kot po potrebnem prostoru z shranjevanje čebeljih pridelkov. Ko začne zmanjkovati prostora v panju, je njihova rešitev rojenju.

Obstaja pa še en pomembnejši razlog zakaj čebele rojijo, kot pa samo potreba po novem prostoru. Rojenje je v bistvu njihovo razmnoževanje. V splošnem pod izrazom razmnoževanje čebel razumemo izleganje jajčec matice, vendar pa se tako razmnožujejo le na stopnji posamezne čebele. Pri rojenju pa iz ene družine čebel nastaneta dve družini, zato gre tu za razmnoževanje na stopnji čebeljih družin, kar pa je še bolj pomembno za preživetje medonosne čebele.